Sığınak Taze Hava Fanı

Kullanım alanları;
Tüm yaşam alanlarının sığınak için ayrılmış bölümlerinin havalandırılmasında taze hava ünitesi olarak kullanılır.

Açıklama

Sivil halkın korunması amacıyla inşa edilen sığınakların insanların burada kaldıkları süre içinde asgari yaşam koşullarını sağlayacak ortam havasını sağlaması gerekmektedir.
Sığınağa gönderilecek havada radyasyon,biyolojik veya kimyasal toz ve parçalar olması durumunda bu kirli hava asgari yaşam koşullarına getirmek için uygun filtrelerden geçirilmelidir.Radyoaktif serpintiler esnasında sığınak alanlarının taze hava ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilmiştir.

Ünite içindeki filtreler;

   • G4 elyaf filtre

   •  Kompakt karbon filtre

   • Radyoaktif hepa filtre

Opsiyonel özellikler;

   • F7 torba filtre
   • Silindirik Karbon Filtre
   • Bypass sistemi (Normal zamanda sadece G4 filtrasyon, ihtiyaç anında tam filtrasyon)

Teknik Özellikler

Teknik Çizim

 

Dokümanlar