KWP-P-E Duman Damperleri

KWP-P-E Duman Damperlerinin yangının, yüksek ısının ve sıcaklığın yayılmasını önlemek için duman ve ısı kontrol sistemlerinde kullanılması amaçlanmıştır.

KWP-P-E Duman Damperlerinin kanatları normal durumda açık veya kapalı pozisyondadır. Yangın anında, yangın alanındaki damperler çalıştırma sistemi tarafından açılırken, yangının yayılmadığı alandaki damperler kapanır. KWP-P-E Duman Damperleri dikey olarak duvara monte edilebilirler.

Açıklama

KWP-P-E Duman Damperlerinin yangının, yüksek ısının ve sıcaklığın yayılmasını önlemek için duman ve ısı kontrol sistemlerinde kullanılması amaçlanmıştır.

KWP-P-E Duman Damperlerinin kanatları normal durumda açık veya kapalı pozisyondadır. Yangın anında, yangın alanındaki damperler çalıştırma sistemi tarafından açılırken, yangının yayılmadığı alandaki damperler kapanır. KWP-P-E Duman Damperleri dikey olarak duvara monte edilebilirler. KWP-P-E Duman Damperleri, PN-EN 12101-8 “Duman ve Isı Kontrol Sistemleri- Duman Damperleri” ve PN-EN 13501-4 “ Yapı Ürünleri ve Elemanlarının Yangın Sınıflandırması- Duman Kontrol Sistemleri Bileşenlerinin Yangın Dayanım Testlerine Göre Sınıflandırması” standartlarına göre üretilmiş ve test edilmiştir.

KWP-P-E Duman Damperlerinin hassaslığı, PN-EN 1366-2 ve PN-EN 1366-10 “Yangın Dayanım Testleri- Duman Damperleri” standartlarına göre yapılan testlerle ölçülmüş ve onaylanmıştır.

KWP-P-E Duman Damperleri, 40 mm kalınlığındaki yangın dayanımlı kalsiyum silikat klapeden, galvaniz çelikten imal edilen gövdeden ve klape tahrik motorundan oluşmaktadır.

KWP-P-E Duman Damperleri opsiyonel olarak, damperlerin en altında ve en üstünde bulunan iki adet muayene deliği ile tedarik edilebilirler. Böylece periyodik muayene ve test yapmak için, kanal sistemine muayene kapaklarının monte edilmesine gerek kalmaz. Ayrıca servis yönünün da belirtilmesine gerek yoktur.

    • PN-EN 12101-8 ve PN-EN 13501-4 standartlarına göre üretilen
    • PN-EN 1366-2 ve PN-EN 1366-10 standartlarına göre test edilen
    • 40 mm kalınlığında yangın dayanımlı kalsiyum silikat klape
    • Opsiyonel olarak muayene deliği ile tedarik edilebilir

Teknik Özellikler

Teknik Çizim

 

 

Dokümanlar